Individuálnu prácu v informačných technológiách môžete vykonávať buď ako zamestnanec, alebo samostatne, ako takzvaný “freelancer”. Obzvlášť v odbore IT prínáša freelancing množstvo výhod, predovšetkým:

 • viac samostatnosti – do istej miery si môžete byť sami svojim pánom,
 • flexibilitu – menežovanie množstva práce podľa toho, ako to vyhovuje vašej momentálnej životnej situácii,
 • zaujímavejšiu prácu – možnosť pracovať na zaujímavých projektoch pre zahraničné subjekty,
 • variabilitu projektov – keď sa vám nejaký projekt zunuje alebo znepáči, nemusíte ho naďalej “trpieť”,
 • finančné zvvýhodnenie – práca na živnosť alebo s.r.o. vám môže priniesť vyšší čistý príjem,
 • možnosť vybudovať niečo väčšie – ak sa vám bude dariť, ľahko sa môže stať že okolo seba vybudujete celú firmu.

Na tomto blogu sa venujeme jednotlivým aspektom freelancingu (najmä) v oblasti IT a ponúkame praktické návody na:

 • nájdenie zaujímavej freelance práce vhodnej pre vaše schopnosti,
 • prechod z full-time práce na freelancing,
 • výber právnej formy vhodnej na freelancing,
 • fakturáciu zahraničným odberateľom,
 • vaše povinnosti voči jednotlivým úradom.